Oversikt over funksjoner

OVERVIEW

OVERSIKT

Oversikten viser en generell oversikt over siste ting som er blitt gjort på spesifikke arbeidsområder/Prosjekter. E-poster, notater, dokumenter m mer.

 

WORKSPACES

Arbeidsområder

Arbeidsområder er noe du oppretter, hvor du kan legge til deltagere enkelt. Enten det er ansatte, eller andre utenfor bedriften. Her kan du spesifikt dele notater, gjøremål, du kan opprette presentasjoner eller dokumenter direkte i ett arbeidsområde. Eller du kan laste opp dokumenter, alle filformater er tillatt. Når man oppretter ett arbeidsområde, legger man til deltagere med spesifikk tilgang, alt fra kun lese, til både lese og skrive, eller alt det pluss slette.

 

NOTES

Notat

Notater er veldig enkelt å opprette, og lar deg få full oversikt over hvem som opprettet, siste endringer i notatet, samt hvem som opprettet notatet, sende i e-post osv.

E-MAILS

E-POST

Det er e-post klient i selve systemet, og kan dermed sende og motta e-posten sin i systemet, hvor man kan dele med andre, man kan også velge å sende e-post til arbeidsområder, hvor de andre som har tilgang vil kunne se dette. Og alt blir sporbart og veldig oversiktelig.

CONTACTS

KONTAKTER

Her er det utrolig enkelt og veldig fleksibelt å legge til kontakter, eller/ og selskap. Man kan legge til ubegrenset med kontakter, og selskaper. Disse vil du kunne igjen dele informasjon med, via arbeidsområder osv. Så systemet gir deg en full oversikt over dine samarbeidspartnere/selskap. Ansatte osv. Alt samlet på ett sted.

CALENDAR

KALENDER

Kalenderen er som en typisk google kalender, du klikker på valgt tidspunkt og dato, og legger til gjøremål/ avtaler. Dette kan gjøres på generelt, eller på spesifikke arbeidsområder. Tagges og gi full oversiktikt hele veien. Enklere blir det ikke. Koble kalenderen mot milestones for eks. 

DOCUMENTS

DOKUMENTER

Feng Office lar deg lagre og dele alle typer dokumenter. Systemet holder oversikt over de ulike versjonene, kommentarer og en kontrollert tilgang til å optimalisere arbeidet av mennesker som samarbeider om et dokument. Tekstdokumenter og presentasjoner kan opprettes eller redigeres direkte i Feng office uten krav om ekstra programvare på datamaskinen din.

TASKS

OPPGAVER

Du kan spore hver oppgave, sub-oppgave og milepæl som er en del av en tjeneste, prosjekt eller aktivitet. Systemet gir rask tilgang til de oppgavene, gruppert etter tilstand (i påvente, forsinket og fullførte), prioritet, tildelt person, og mer. Oppgaver kan grupperes ved hjelp av milepæler, setter felles tidsfrister og bedre prosjektstyring.
Det er mulig å varsle en person som er tildelt en oppgave via e-post. All informasjon knyttet til en bestemt oppgave er tilgjengelig på et enkelt klikk.
Du kan opprette en mal ut av et sett med oppgaver og deloppgaver, forbedre innføringen av standard prosedyrer.

TIME TRACKING

TIME TRACKING

Systemet tillater sporing av timer for hvert arbeidsområde, sub-område, oppgave og bruker. Rapportering tillater å enkelt produsere en liste over timer for en tidsperiode, brukere og arbeidsområde.

WEB LINKS

WEB LINKS

Web-koblinger er hyperkoblinger til eksterne nettsteder. De kan klassifiseres etter koder, knyttet til annen informasjon og tildelt en rekke arbeidsområder.

SEARCH & FILTERS

SØK & FILTER

Informasjonen kan raskt åpnes ved hjelp av integrert søkemotor, eller det kan bli funnet ved hjelp av filtre av type, tags eller arbeidsområder.

USER' ADMINISTRATION

BRUKER' ADMINISTRASJON

Du kan endre, registrere eller opprette nye brukere gjennom brukerpanel. Du kan opprette og endre grupper av brukere og grupper eller individuelle tillatelser, gjøre tilgjengelig kun relevant og tilsvarende informasjon til hver enkelt bruker.

LINKED INFORMATION

LINKET INFORMASJON

All informasjon håndteres av systemet kan kobles, sikre ingen elementer blir glemt eller går ubemerket. Ett dokument kan ha meldinger knyttet til it-eller et møte kan ha dokumenter og så med hvert element i systemet, og dermed skape uendelige data management muligheter.

Vi vil gjerne høre fra deg - kontakt oss!

  • Følg oss på Facebook for nyttige
    tips og kampanjer