Kjøpsbetingelser

<p>1. Gjennomf&oslash;ring av kj&oslash;p i v&aring;r nettbutikk</p>
<p>For at du skal f&oslash;le deg trygg p&aring; hvordan man bestiller/handler i v&aring;r nettbutikk, har vi beskrevet kj&oslash;psprosessen, som best&aring;r av f&oslash;lgende punkter:</p>
<ul>
<li>Orientering</li>
<li>Valg av nettbutikkpakke</li>
<li>Handlekurven</li>
<li>Valg av forsendelses- og betalingsm&aring;te</li>
<li>Eventuell registrering</li>
<li>Kontroll av bestillingen</li>
<li>Bekreftelse av bestillingen</li>
<li>Mottak av ordrebekreftelse</li>
<li>Bestillings- og avtaleprosess</li>
</ul>
<p>Din bestilling er bindende n&aring;r bestillingen er registrert hos oss. Det er ikke noe bindingstid, og standard oppsigelsestid er 30 virkedager fra dagen du signerer skriftelig oppsigelse. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i v&aring;r nettbutikk, v&aring;r markedsf&oslash;ring eller p&aring; annen m&aring;te.</p>
<p>N&aring;r vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les n&oslash;ye gjennom ordrebekreftelsen n&aring;r du mottar den, og unders&oslash;k om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.</p>
<p>Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til &aring; gj&oslash;re gjeldende din opprinnelige bestilling s&aring;fremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.</p>
<p>2. Betaling</p>
<p>Kj&oslash;pesummen gj&oslash;res opp med faktura. F&oslash;rste betaling kan fravike fra det faktiske m&aring;nedsbel&oslash;pet du skal betale dersom tilleggstjenester er valgt. Se informasjonen om de ulike pakkene for hvilke bel&oslash;p som vil p&aring;l&oslash;pe m&aring;nedtlig og hvilke som er engangsbel&oslash;p.</p>
<p>Fakturaen sendes til din registrerte epostadresse, denne forfaller innen 7 dager.</p>
<p>Ved manglende betaling vil kravet, etter forutg&aring;ende varsel, bli sendt til inkasso. Webexpressen.no eller Webexpert DA kan uten forbehold l&aring;se/stenge kundens nettbutikk dersom kunden ikke overholder sine betalingsfrister.&nbsp;</p>
<p>Avtalen har ingen bindingstid, men m&aring;nedlig som l&oslash;per fra kj&oslash;psdato.</p>
<p>3. Installasjon</p>
<p>N&aring;r betalingen er registrert hos oss vil installasjonen utf&oslash;res. Vi oppretter webhotell for deg, og sender deg de papirene du trenger for &aring; eventuelt f&aring; registrert ditt domenenavn.</p>
<p>Dersom du ikke har fylt inn gyldig domenenavn, vil du bli kontaktet for en avklaring p&aring; dette. Ved registrering av .no domene kreves det at du er registrert som firma, og at organisasjonsnummeret er oppgitt ved bestilling.</p>
<p>N&aring;r installasjonen er utf&oslash;rt vil vi sende deg en oppstartsguide slik at du enkelt kan komme i gang.</p>
<p>4.Oppgradering</p>
<p>Nettbutikken leveres i Magento 1.7.0.2 og vil ikke kunne oppgraders av kunde. Dersom behov for &aring; oppgradere til nyere butikkversjon m&aring; dette gj&oslash;res gjennom en egen avtale med oss.</p>
<p>5. Support</p>
<p>Enkel driftsupport er inkludert. Ved omfattende supportbehov som g&aring;r utover vanlig enkel driftssupport kan Webexpressen.no kreve oppgradering av pakken, evt betaling per p&aring;begynte konsulenttime ved spesielle behov.</p>
<p>6. Opplysninger gitt i nettbutikken</p>
<p>Vi tilstreber &aring; gi v&aring;re kunder s&aring; korrekt informasjon om v&aring;re produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan inneb&aelig;re at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i v&aring;r nettbutikk, v&aring;r markedsf&oslash;ring eller p&aring; annen m&aring;te.</p>
<p>7. Innl&oslash;sing av avtale</p>
<p>Avtalen om leie av nettbutikk gjennom Webexpressen.no&nbsp; kan kj&oslash;pes ut til kundens egen eie for en vederlagssum lik 24 ganger m&aring;nedsleie.&nbsp;</p>
<p>8. Sikkerhet og andre vilk&aring;r</p>
<p>Webexpressen tar backup av alle nettbutikker en gang i d&oslash;gnet. V&aring;re kunder aksepterer at Webexpressen ikke kan klandres for tap av produktinfo, kundeinfo, eller annen info knyttet til nettbutikken dersom serveren som nettbutikken er installert p&aring; mot formodning skulle skades eller p&aring; annen m&aring;te g&aring; ut av drift. Kunden godkjenner ogs&aring; at Webexpressen.no&nbsp; ikke under noen omstendigheter kan stilles &oslash;konomisk ansvarlig for tap av salg som skade p&aring; server eller annen driftstans kan medf&oslash;re. Selv om Webexpressen.no tar backup av alle sine kunders nettbutikker en gang i d&oslash;gnet skal ikke dette v&aelig;re den eneste sikkerheten til kunden. Kunden skal selv s&oslash;rge for &aring; holde sine &oslash;konomiske interesser og sin nettbutikk i forsvarlig stand ved daglig backup av data. Tap av salg som f&oslash;lge av nedetid hvor ansatte i Webexpressen.no&nbsp; er inne &aring; gj&oslash;r vedlikehold p&aring; nettbutikken kan ikke under noen omstendigheter legges over p&aring; Webexpressen.no. Kunden godkjenner derfor at Webexpressen.no&nbsp; fraskriver seg alt &oslash;konomisk ansvar for kundens verdier eller kundens nettbutikk. Kunden aksepterer at Webexpressen.no&nbsp; kan bruke eksterne hosting-leverand&oslash;rer til lagring av kundens nettbutikk. Kunden aksepterer ogs&aring; i dette tilfellet at Webexpressen.no&nbsp; ikke kan stilles &oslash;konomisk ansvarlig som eventuell nedetid eller feil p&aring; disse servere m&aring;tte medf&oslash;re. Webexpressen.no&nbsp; forplikter seg til &aring; kontakte eventuell ekstern hosting/server-leverand&oslash;r ved eventuell nedetid og videreformidle &aring;rsak til nedetid til de kundene som da er ber&oslash;rt. Enhver kunde som leier nettbutikk gjennom Webexpressen.no m&aring; forholde seg til og rette seg etter Norsk lov. Dersom Webexpressen.no f&aring;r kunnskap om at en kunde ikke overholder Norsk lov kan nettbutikken til den kunde dette gjelder stenges midlertidig eller permanent.</p>
<p>9. Valg av betalingsmetode i kundens nettbutikk</p>
<p>Kunden m&aring; selv s&oslash;rge for &aring; opprette egne avtaler med betalingsterminalselskaper (f.eks Nets(BBS), DIBS), kortinnl&oslash;serselskaper (f.eks Nordea, Teller, Elavon) eller andre type 3.parts avtaler deriblant Kelkoo.no, Klarna AS, Prisguide.no, Mamut ASA, e-conomic og lignende selskaper.</p>

Vi vil gjerne høre fra deg - kontakt oss!

  • Følg oss på Facebook for nyttige
    tips og kampanjer