Anbefaling minskredder.no

Anbefaling Minskredder.no

Vår idé var å få på plass en nettbutikk som skulle selge skreddersydde dresser, skjorter og frakker. En del av denne ideen var at våre kunder selv skulle få sette sammen sin dress, skjorte eller frakk i en trinnvis prosess. Vi satte på egen hånd sammen en grovskisse for hvordan dette skulle se ut og fungere i en nettbasert løsning.

Etter dette måtte vi se oss om etter et webfirma som kunne få brakt våre ideer og skisser over i nettbasert form. Vi forhørte oss med ganske mange. De aller fleste var pessimistiske til at dette kunne gjennomføres i praksis. Og de få som var med på vår idé, betinget seg etter vårt skjønn et alt for stort honorar for det arbeidet som skulle utføres.

Det var ved en tilfeldighet at vi kom over Webexpert. Vi ble tipset om Webexpert av en dame i BBS i forbindelse med at vi skulle forhøre oss om nettbasert betalingsløsning.

Vi tok kontakt med Webexpert og presenterte vår idé. I motsetning til alle andre vi var i kontakt med, var Webexpert ubetinget positiv fra første stund. Ja, dette skulle de få til! Og ikke skulle det koste oss mye heller.

Det var godt endelig å komme i kontakt med noen som ønsket å hjelpe oss, og som samtidig hadde stor tro på at de ville kunne få dette til – uten at det kom til å koste oss skjorta.

Vi inngikk avtale med Webexpert. Og det har vi ikke angret på. Resultatet kan man selv se på www.minskredder.no. Her er det mulig å sette sammen en dress, skjorte eller frakk i en trinnvis og enkel prosess, og få klærne skreddersydd etter ens egne spesifikasjoner og mål.

Selv om løsningen fremstår som utrolig enkel for kunden, har arbeidet med å få løsningen på plass, vært langt fra enkelt. Webexperts anstrengelser har etter vårt syn resultert i et skaperverk uten sidestykke. Vi har ikke her å gjøre med en enkel nettbutikk med ferdig sammensatte produkter som det er bare å legge i handlekurven og betale for. Her har vi å gjøre med en meget avansert nettbutikk der kunden selv får sette sammen sine produkter. Og for å gjøre det mest mulig brukervennlig for kunden er så å si samtlige av de valg kunden foretar knyttet til illustrasjoner som viser hva valgene innebærer. Illustrasjonene forandrer seg således i takt med de valg kunden gjør.

Kompleksiteten i prosjektet er særlig tydelig når man ser at mange av de valg som foretas, henger sammen med andre valg. Velger man en enkeltspent jakke, vil valg av antall knapper foran være 2 og 3. Velger man derimot en dobbeltspent jakke, vil valg av antall knapper foran være 4 og 6, for bare å nevne ett eksempel blant mange. For oss har det vært meget krevende å bevisstgjøre seg hvordan mange valg henger sammen. For Webexpert må det ha vært krevende å holde orden på de mange ulike valg og sørge for at disse ble korrekt implementert i nettsiden.

Ikke bare er vi fabelaktig fornøyd med det resultat Webexpert har levert. Vi er også strålende fornøyd med den service og imøtekommenhet vi er blitt vist gjennom de måneder prosjektet har tatt å utvikle. Webexpert har alltid vært tilgjengelig både på telefon og e-post, og de har på de aller fleste av våre henvendelser svart i løpet av minutter, uansett tid på døgnet. Og i de få tilfellene de ikke har gitt en respons i løpet av minutter, har det aldri vært tale om noen få timer før de har latt høre fra seg.

Prosjektet har som nevnt vært meget komplisert, sågar mer komplisert enn det vi først antok. Av denne grunn har vi møtt mange store utfordringer underveis. Disse utfordringer har Webexpert tatt på strak arm, uten noen form for negative miner. Når det underveis har vært tale om å foreta forbedringer eller justeringer av ting som har vært gjort – enten behovet har kommet som følge av forhold på vår eller Webexperts side – har Webexpert alltid tatt nødvendige grep uten å sukke.

Alt i alt er vi meget fornøyd med det arbeidet Webexpert har gjort, det resultatet vi har fått som en følge av det, og den service og imøtekommenhet som Webexpert har vist oss gjennom den lange og krevende prosessen som utviklingen av denne nettbutikken har vært. De siste månedene har vært en tid preget av et godt samarbeid og en god tone oss imellom. Vi ville utvilsomt ikke ha klart å gjennomføre vårt prosjekt uten Webexperts profesjonelle hjelp.

Vi kan og vi vil gi Webexpert vår aller varmeste anbefaling. Vi vil være en meget positiv referanse for Webexperts fremtidige kunder.

Med vennlig hilsen

Atle Melø, Marcel Ohrø og Torbjørn Wiken
Melø, Ohrø & Wiken ANS, minskredder.no

Vi vil gjerne høre fra deg - kontakt oss!

  • Følg oss på Facebook for nyttige
    tips og kampanjer