* Du blir belastet/Fakturert hver mnd,  oppsigelsestiden er 30 virkedager, fra dagen du sender skriftlig oppsigelse per post eller e-post. Dersom betalingen ikke finner sted blir nettbutikken stengt.

** Krever egen avtale med Nets samt en kredittkortinnløser (f.eks Nordea eller Teller).

*** Ved overforbruk må kontoen oppgraderes til neste pakke ellers kan den bli stengt.

    Alle priser er angitt i NOK eks. 25% MVA og trekkes pr mnd.

1. Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

    Orientering
    Valg av nettbutikkpakke
    Handlekurven
    Valg av forsendelses- og betalingsmåte
    Eventuell registrering
    Kontroll av bestillingen
    Bekreftelse av bestillingen
    Mottak av ordrebekreftelse
    Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Det er ikke noe bindingstid, og standard oppsigelsestid er 30 virkedager fra dagen du sender skriftelig oppsigelse/ epost. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

2. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp med faktura eller paypal. Første betaling kan fravike fra det faktiske månedsbeløpet du skal betale dersom tilleggstjenester er valgt. Se informasjonen om de ulike pakkene for hvilke beløp som vil påløpe månedtlig og hvilke som er engangsbeløp.

Fakturaen sendes til din registrerte epostadresse, denne forfaller innen 7 dager.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Webexpressen.no eller Webexpert DA kan uten forbehold låse/stenge kundens nettbutikk dersom kunden ikke overholder sine betalingsfrister.

Avtalen har ingen bindingstid, men månedlig som løper fra kjøpsdato.

3. Installasjon

Når betalingen er registrert hos oss vil installasjonen utføres. Vi oppretter webhotell for deg, og sender deg de papirene du trenger for å eventuelt få registrert ditt domenenavn.

Dersom du ikke har fylt inn gyldig domenenavn, vil du bli kontaktet for en avklaring på dette. Ved registrering av .no domene kreves det at du er registrert som firma, og at organisasjonsnummeret er oppgitt ved bestilling.

Når installasjonen er utført vil vi sende deg en oppstartsguide slik at du enkelt kan komme i gang.

4.Oppgradering

Nettbutikken leveres i Magento 1.7.0.2 og vil ikke kunne oppgraders av kunde. Dersom behov for å oppgradere til nyere butikkversjon må dette gjøres gjennom en egen avtale med oss.

5. Support

Enkel driftsupport er inkludert. Ved omfattende supportbehov som går utover vanlig enkel driftssupport kan Webexpressen.no kreve oppgradering av pakken, evt betaling per påbegynte konsulenttime ved spesielle behov. Ved drifts support menes hjelp til å finne ut hordan man gjør ting, samt om noe er feil med nettbutikken. Ved behov for å endre ting, design, lage funksjoner, eller installare nye moduler osv er dette tillegg.

6. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

7. Innløsing av avtale

Avtalen om leie av nettbutikk gjennom Webexpressen.no  kan kjøpes ut til kundens egen eie for en vederlagssum lik 12 ganger månedsleie. Grunnlaget for dette er basert på design/moduler og tilpasninger laget av webexpressen. Da vil man få nettbutikken i sin helhet i eget eie.

8. Sikkerhet og andre vilkår

Webexpressen tar backup av alle nettbutikker en gang i døgnet. Våre kunder aksepterer at Webexpressen ikke kan klandres for tap av produktinfo, kundeinfo, eller annen info knyttet til nettbutikken dersom serveren som nettbutikken er installert på mot formodning skulle skades eller på annen måte gå ut av drift. Kunden godkjenner også at Webexpressen.no  ikke under noen omstendigheter kan stilles økonomisk ansvarlig for tap av salg som skade på server eller annen driftstans kan medføre. Selv om Webexpressen.no tar backup av alle sine kunders nettbutikker en gang i døgnet skal ikke dette være den eneste sikkerheten til kunden. Kunden skal selv sørge for å holde sine økonomiske interesser og sin nettbutikk i forsvarlig stand ved daglig backup av data. Tap av salg som følge av nedetid hvor ansatte i Webexpressen.no  er inne å gjør vedlikehold på nettbutikken kan ikke under noen omstendigheter legges over på Webexpressen.no. Kunden godkjenner derfor at Webexpressen.no  fraskriver seg alt økonomisk ansvar for kundens verdier eller kundens nettbutikk. Kunden aksepterer at Webexpressen.no  kan bruke eksterne hosting-leverandører til lagring av kundens nettbutikk. Kunden aksepterer også i dette tilfellet at Webexpressen.no  ikke kan stilles økonomisk ansvarlig som eventuell nedetid eller feil på disse servere måtte medføre. Webexpressen.no  forplikter seg til å kontakte eventuell ekstern hosting/server-leverandør ved eventuell nedetid og videreformidle årsak til nedetid til de kundene som da er berørt. Enhver kunde som leier nettbutikk gjennom Webexpressen.no må forholde seg til og rette seg etter Norsk lov. Dersom Webexpressen.no får kunnskap om at en kunde ikke overholder Norsk lov kan nettbutikken til den kunde dette gjelder stenges midlertidig eller permanent.

9. Valg av betalingsmetode i kundens nettbutikk

Kunden må selv sørge for å opprette egne avtaler med betalingsterminalselskaper (f.eks Nets(BBS), DIBS), kortinnløserselskaper (f.eks Nordea, Teller, Elavon) eller andre type 3.parts avtaler deriblant Kelkoo.no, Klarna AS, Prisguide.no, Mamut ASA, e-conomic og lignende selskaper.

Vi vil gjerne høre fra deg - kontakt oss!

  • Følg oss på Facebook for nyttige
    tips og kampanjer